Kütüphane ve Bilgi Merkezi

Kütüphane Hakkında
TED Erzurum Koleji kütüphanesi, yerleşkemizin ikinci bodrum katında yer almaktadır. Kütüphane koleksiyonumuz yaş gruplarına göre çocuk/ilköğretim bölümü, ergen/ortaokul bölümü, yetişkin/lise bölümü olarak üç kısımda konumlandırılmış ve kendi içinde de Türkçe ve İngilizce kaynaklar şeklinde düzenlenmiştir.

TED Erzurum Kolejinin dijital olanaklarla donatılmış kütüphanesi ve bilgi erişim merkezi ile her öğrencinin okuma, düşünme, araştırma becerileri geliştirilmekte ve bilgi gereksinimleri çeşitli kaynaklardan karşılanmaktadır. Kitaplar, süreli yayınlar, danışma kaynakları, görsel-işitsel materyaller ve elektronik bilgi kaynakları gereksinimler doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.

Kütüphanenin dingin ortamında, öğrencilerde okuma, araştırma ve kütüphane kullanma alışkanlığını geliştirmek amacıyla yazar etkinlikleri, kitap sohbetleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Kütüphane Kuralları
Genel Kurallar:

 • Kütüphanede yüksek sesle konuşmayınız.
 • Kütüphaneye su dışında yiyecek ve içecekle girmeyiniz.
 • Kütüphanedeki bilgisayarları sadece araştırma ve kaynak tarama amaçlı kullanınız.
 • Hiçbir materyali, ödünç alma işlemi yapmadan kütüphane dışına çıkarmayınız.
 • Raflardan aldığınız kitapları okuma masasına bırakınız, kesinlikle raflara yerleştirmeyiniz.
 • Yer ayırmak için masaların üzerine kitap, çanta, elbise vb. bırakmayınız. Aksi halde, başka bir kullanıcı geldiğinde masa üzerindeki eşyaların görevlimiz tarafından toplanacağını biliniz.
Üyelik:

TED Erzurum Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanları T.C. kimlik numaraları ile kütüphanemizin üyesi olup kütüphane kaynaklarından yararlanabilirler.

Ödünç Verme Koşulları:

 • Kütüphanemizdeki koleksiyon ve kaynakların tasnifinde Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılmıştır.
 • Okuyucular açık raf sistemine göre düzenlenmiş kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler.
İlkokul öğrencileri 15 gün için 1 kitap,

Ortaokul öğrencileri 15 gün için 2 kitap, 1 hafta için 1 ciltli dergi,

Lise öğrencileri 15 gün için 2 kitap, 1 hafta için 1 ciltli dergi,

Öğretmenler 15 gün için 3 kitap, 1 hafta için 2 ciltli dergi ve ders vermek için gereken kitapları bir dönem,

İdari Personel 15 gün için 2 kitap, ödünç alabilir.

 • Aynı materyal başka okuyucu tarafından istenmedikçe ödünç süresi uzatılabilir. Başka okuyucu tarafından istenen materyalin ödünç süresi uzatılmaz. Okuyucular, materyallerin iade süresini “bir kez” ödünç alınan süre kadar uzatabilir.
 • Görsel-işitsel araçlar (CD-ROM, video vb.) öğrencilere ödünç verilmez, ancak isteyen öğrenciler bu tür materyali kütüphane içinde kullanabilir.
 • Okuyucular aldıkları materyali gününde geri vermekle yükümlüdür. Günü geçmiş materyali geri vermedikçe ya da süresini uzatmadıkça başka bir yayını ödünç alamazlar.
 • Üç kez uyarıldığı halde, uyarılara uymayan okuyuculara tekrar ödünç verme işlemi bir (1) yarıyıl süresince durdurulur ve iade etmediği materyal bedelinin ödetilmesi yoluna gidilir.
 • Okuyucular ödünç aldıkları yayınları iyi kullanmakla ve yıpratmadan geri vermekle yükümlüdür, yeniden kullanıma sunulamayacak ölçüde zarar gören materyalin bedeli ilgiliye ödetilir.
 • Her yıl öğretmenler ve diğer personeller, kendilerinde bulunan tüm kütüphane materyalini en geç Haziran ayı sonuna kadar kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
 • Öğrencilere, yaz tatiline bir ay kala ödünç verme işlemleri durdurulur. Öğrenciler kendilerinde bulunan tüm kütüphane materyalini, Mayıs ayı sonuna kadar kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
 • Eğer kullanıcılar çeşitli nedenlerle, kitabın ödünç alındığı ilden farklı bir ilde bulunuyorsa yedi gün içinde materyali kütüphaneye posta veya kargo ile gönderir. Kargonun gönderi bedeli, gönderici tarafından karşılanır.
Ödünç Verilmeyen Kütüphane Materyali:  

 • Danışma kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, atlaslar vb.)
 • Görsel-işitsel araçlar (CD-ROM, video vb.)
 • Aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği nitelikteki yayınlar
 • Dergilerin son sayıları
İnternet Kullanımı:

Kullanıcılar, kütüphanemizdeki bilgisayarları ders aralarında, öğle aralarında ve okul çıkışında araştırma yapmak için kullanabilirler.

Referans (Danışma) Kaynakları:

Danışma kaynakları (ansiklopediler, sözlükler vb.) dışarıya ödünç verilmez; sadece kütüphane içinde kullanılabilir. Danışma kaynaklarından istenildiği zaman fotokopi yoluyla yararlanılabilir. Fotokopi çekilecek danışma kaynaklarını kütüphaneden dışarı çıkarabilmek için kütüphane sorumlusundan izin alınmalıdır.

E-Kaynaklar:

Kütüphanemiz tarafından abone olunan veri tabanları, okul kampüsü içinden kütüphane web sitesi aracılığıyla herhangi bir kullanıcı adı ve şifreye gerek duyulmadan kullanılabilir. Veri tabanlarının yerleşke dışından kullanılmak istenmesi durumunda kütüphanemizden kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir.

Kütüphane Kullanımı:

Ders saatleri içinde öğrenciler ilgili müdür yardımcılarından belge alarak kütüphaneyi kullanabilirler. Derslerini kütüphanede yapmak isteyen öğretmenlerimiz, önceden kütüphaneden randevu alarak kütüphaneyi kullanabilirler.

Ödünç Verilen Materyalin Yitirilmesi, Yıpratılması ya da Yırtılması Durumunda:

 • Okuyuculardan, yitirdikleri ve/veya yıprattıkları materyallerin yenisini kendilerinin sağlamaları istenir.
 • Sağlayamamaları halinde materyalin piyasadaki değerinin aynısı veya 2 katı eklenerek materyal bedeli istenir.
 • Fiyatı belli olmayan materyal için piyasa araştırması yapılarak bir ücret saptanır ve bu ücret ilgiliden istenir.
 • Bedeli istenen materyallerin bedelleri, materyali yitiren/yıpratan kullanıcı tarafından muhasebeye ödenir ve muhasebeden alınan makbuz kütüphaneye verilir.
Kütüphane ile İlişik Kesme:

Öğretmenler, öğrenciler ve diğer çalışanlar TED Erzurum Kolejinden ayrılmadan önce kütüphane sorumlusundan, kütüphane ile bağlantısı olmadığına dair ilişik kesme onayı almalıdır. Kütüphaneden ilişik kesme onayı almayanların TED Erzurum Koleji ile ilişkileri kesilmez. Bu işlem kütüphane, öğrenci işleri ve insan kaynakları biriminin işbirliği ile çözümlenir.

Fotokopi:

Ödünç verilmeyen kütüphane materyallerinin (danışma kaynakları) fotokopisi çekilebilir. Fotokopi işlemi için kütüphane personelinden izin alınmalıdır. Normal şartlarda hiçbir materyal fotokopi için bile olsa izinsiz kütüphane dışına çıkarılamaz.

Kütüphaneye Materyal İsteme:

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız kütüphane için materyal isteğinde bulunabilirler.

 • Öğrencilerimiz materyal isteklerini kütüphane yetkilisine iletebilirler. Öğrencilerden gelen materyal istekleri kütüphane görevlileri ve zümre başkanları tarafından değerlendirilir. Ayrıca konuyla ilgili zümrelerle işbirliğine gidilerek istenen materyaller değerlendirilir. Kütüphanelerde bulunmasında yarar sağlayacak materyaller ilgili zümrenin de görüşü alınarak sipariş listesi hazırlanır. Okul müdürlerinin ve yönetim kurulunun onayı alınarak materyallerin getirtilmesi sağlanır.
 • Öğretmenler kütüphanede bulunmasını istedikleri materyali zümre başkanlarına iletir. Zümre başkanları tarafından hazırlanan materyal istek listeleri okul müdürlüğü tarafından onaylanarak kütüphaneye iletilir. Kütüphanede kontrolleri yapılan materyal listeleri yönetim kurulunun onayı alınarak sipariş edilir.
 • Çalışanlarımız kütüphaneye alınmasını istedikleri materyaller için listelerini hazırlayarak kendi birim müdürlüklerine veya koordinatörlüklerine iletirler. Birim müdürleri/koordinatörler listeleri onaylayarak kütüphaneye gönderirler. Kütüphanede kontrolleri yapılan materyal listeleri, ilgili okul müdürlüğünün ve yönetim kurulunun onayı alınarak sipariş edilir.
Kütüphaneye gelen materyallerin işlemi yapıldıktan sonra, talep eden kişi ve birimlere ilgili materyalin geldiği bilgisi verilir.
Koleksiyon
Kütüphane koleksiyonu, eğitim ve öğretim için gerekli olan kitaplar, referans kaynakları, süreli yayınlar, görsel-işitsel materyaller ve elektronik veri tabanlarından oluşmaktadır. Koleksiyonun tamamı bilgisayar ortamına aktarılmıştır. İstendiğinde kütüphanede bulunan "tarama terminallerinden" ve "İnternet üzerinden" koleksiyon taranabilmektedir.

Kitaplar

 • Kütüphanelerde bulunan kitaplar, Dewey Onlu Sınıflama Sistemi çerçevesinde raflara yerleştirilmiştir.
 • Aradığınız konuya kolay ulaşmanız için gerekli yönlendirmeler kütüphane içerisinde yapılmıştır.
 • Okuyucular, katalog taraması sonucunda buldukları materyalin tasnif numarasını (yer numarasını) tam olarak kaydettikten sonra raflardan aradıkları materyale ulaşabilirler.
Referans (Danışma) Kaynakları

 • Referans kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, almanaklar, rehberler, atlaslar, bibliyografyalar, indeksler vb.) kütüphanelerimizde kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
 • Danışma kaynakları dışarıya ödünç verilmez. Sadece kütüphane içinde kullanılabilir. İstenildiği zaman bu kaynaklardan kütüphanenin yakınında bulunan fotokopi merkezinden telif hakları dikkate alınarak fotokopi çekilebilir.
Süreli Yayınlar

 • Kütüphanemizde, diğer kaynakların yanısıra Türkçe ve birçok yabancı dilde süreli yayın da bulunmaktadır.
 • Bir yıllık periyodu tamamlayan süreli yayınlar ciltlenerek ayrı bir rafta tutulur. Güncel sayılar ise en son sayısı üstte olacak şekilde süreli yayınlar bölümlerinde bulunmaktadır.
 • Süreli yayınlar, son sayıları hariç bir hafta süreyle ödünç verilir.
Görsel-İşitsel Materyaller

 • Kütüphanemizde, müfredatı destekleyen ve boş zamanları değerlendirmeye yardımcı olan çeşitli konularda kasetler, video kasetler, CD-ROM’lar, VCD, DVD, notalar ve haritalardan oluşan materyaller de bulunmaktadır.
 • Görsel-işitsel materyaller, öğretmenler tarafından ödünç alınabilir ancak öğrencilere ödünç verilmez. Öğrenciler isterse görsel-işitsel materyalleri kütüphane içinde kullanabilir.
Online Veri Tabanları

Online veri tabanları, kütüphanenin satın alarak abone olduğu elektronik veri tabanları, ücretsiz elektronik veri tabanları ve deneme amaçlı kullanılan elektronik veri tabanlarından oluşmaktadır. Bu veri tabanlarından aradığınız her türlü konu ile ilgili tam metin bilgiye ulaşmak mümkündür. Deneme amaçlı bağlanılan elektronik veri tabanları, e-mail yoluyla duyurulmaktadır.
Çalışma Saatlerimiz & İletişim
Okul kütüphanemiz hafta içi 08.30-17.30 arası, öğle yemeği ve tüm teneffüsler de dahil olmak üzere açıktır.
Sıkça Sorulan Sorular
1.Kütüphaneye nasıl üye olabilirim?

Okulumuzun kütüphanesine giderek kurum kimlik kartınızı veya öğrenci kimlik kartınızı kütüphane görevlisine gösterip üyeliğinizi yaptırabilirsiniz. Kütüphanemize sadece TED Erzurum Koleji öğretmen, öğrenci ve çalışanları üye olabilirler.

2.Kütüphaneden materyalleri nasıl ödünç alabilirim?

Okul kimlik kartınız ile birlikte kütüphaneye gelip, seçtiğiniz kütüphane materyalini ödünç verme masasından alabilirsiniz.

3.Kütüphaneden kaç materyal ödünç alabilirim?

 • İlkokul öğrencileri 15 gün süre ile 1 kitap,
 • Ortaokul öğrencileri 15 gün süre ile 2 kitap, 1 hafta süre ile 1 ciltli dergi,
 • Lise öğrencileri 15 gün süre ile 2 kitap, 1 hafta süre ile 1 ciltli dergi,
 • İdari çalışanlar 15 gün süre ile 2 kitap,
 • Öğretmenler 15 gün süre ile 3 kitap, 1 hafta süre ile 2 ciltli dergi ödünç alabilir. Ayrıca öğretmenler, ders vermek için gereken kitapları bir dönem ödünç alabilir.
4.Ödünç aldığım materyalin iade süresini uzatabilir miyim?

Aynı materyal başka okuyucu tarafından istenmedikçe ödünç süresi uzatılabilir. Başka okuyucu tarafından istenen materyalin ödünç süresi uzatılmaz. Okuyucular, materyallerin iade süresini “bir kez” ödünç alınan süre kadar uzatabilir.

5.Dergilerin son sayılarını ödünç alabilir miyim?

Hayır. Süreli yayınlar, son sayıları hariç diğer sayılar bir hafta süreyle ödünç verilir.

6.Ansiklopedi, sözlük, atlas gibi referans(danışma) kaynaklarını ödünç alabilir miyim?

Danışma kaynakları dışarıya ödünç verilmez. Sadece kütüphane içinde kullanılabilir. İstenildiği zaman bu kaynaklardan kütüphanenin yakınında bulunan fotokopi merkezlerinden telif hakları dikkate alınarak fotokopi çekilebilir.

7.Kütüphanedeki her materyali ödünç alabilir miyim?

Hayır, kütüphanede ödünç verilmeyen materyaller de vardır. Ödünç verilmeyen materyal listesi aşağıdaki gibidir:

 • Danışma kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, atlaslar vb.)
 • Görsel-işitsel araçlar (CD-ROM, video vb.)
 • Aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği nitelikteki yayınlar
 • Dergilerin son sayıları
8.Ödünç aldığım materyali kaybedersem, yıpratırsam ya da kullanılamayacak duruma getirirsem ne olur?   

 • Okuyuculardan, yitirdikleri ve/veya yıprattıkları materyallerin yenisini kendilerinin sağlamaları istenir.
 • Sağlayamamaları halinde materyalin piyasadaki değerinin aynısı veya 2 katı eklenerek materyal bedeli istenir.
 • Fiyatı belli olmayan materyal için piyasa araştırması yapılarak bir ücret saptanır ve bu ücret ilgiliden istenir.
 • Bedeli istenen materyallerin bedelleri, materyali yitiren/yıpratan kullanıcı tarafından muhasebeye ödenir ve muhasebeden alınan makbuz kütüphaneye verilir.
Atatürk Köşesi

Ansolon