Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

AMACIMIZ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi olarak; okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.İLKELERİMİZ

a) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.

b) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

c) Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.

d) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimizde insana saygı esastır.

e) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimizin bireysel boyutunda gizlilik esastır.

f) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.

g) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklılıklara saygı esastır.

h) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimizin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.

ı) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimizin yürütülmesinde bilimsellik esastır.HİZMET ALANLARIMIZ

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz

 • Aday öğrenci değerlendirmesi
 • Oryantasyon
 • İhtiyaç durumunda bireysel destek
 • Genel olarak değerler eğitimi
 • Öğrenciyi tanıma ve yönlendirme
 • Bilgi toplama ve yayma

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz

 • Gerekli durumlarda bireysel destek
 • Topluca yapılan bilgi paylaşımı (seminerler, bültenler, odak grup çalışmaları, …)
 • Gerekli durumlarda ev ziyaretleri

Çalışanlara Yönelik Hizmetlerimiz

 • Topluca yapılan bilgi paylaşımı
 • Öğrenciyle ilgili konularda bireysel destek


ÇALIŞMALARIMIZ

TED Erzurum Koleji’nde; TED Okullarında sunulan PDR hizmetlerinde standardizasyonu sağlamak ve okulların ortak bir rehberlik anlayışına sahip olması amacıyla, MEB Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği esas alınarak, Türk Eğitim Derneği tarafından hazırlanan ve 8 modülden oluşan “TED Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Uygulama Kılavuzu” kullanılmaktadır.

Modül 1: Öğrenci Alım Süreci Kılavuzu

Modül 2: Öğrenci Tanıma ve Takip Çalışmaları Kılavuzu

Modül 3: Oryantasyon Çalışmaları Kılavuzu

Modül 4: Mesleki Rehberlik Çalışmaları Kılavuzu

Modül 5: Koruyucu ve Önleyici Rehberlik Kılavuzu

Modül 6: Sınıf Rehberliği (Değerler Eğitimi Odaklı) Kılavuzu

Modül 7 ve 8: PDR Uzmanlarının Görev Tanımı/Okullarda PDR İşleyişi

TED Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Uygulama Kılavuzu” günümüzde yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik gelişim ve dönüşümlerin ışığında, öğrencilerin her yönü ile gelişmesi için, okulda yer alan öğretim hizmetleri yanında kişilik gelişimlerini destekleyici ve tamamlayıcı bir anlayış ile hazırlanmıştır.

TED Okullarında sorunlara erken müdahale ve özellikle sorunun oluşmamasına yönelik gelişimsel, önleyici ve koruyucu PDR yaklaşımı esastır. Öğrencilerin okulda ve yaşamda başarılı olmaları için gereken belli beceri ve yaşantıların kazandırılması ancak bireyi tanıma, bilgi verme, değerlendirme, izleme ve psikolojik danışma gibi kapsamlı ve gelişimsel PDR etkinliklerinin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. K12 bütünlüğünde sistemli bir şekilde planlanmış olarak yürütülen PDR hizmetlerinin temel amacı öğrencilere içerisinde bulundukları gelişim döneminde ihtiyacı olan hizmetleri en iyi şekilde sağlamaktır.

Değerler insan kişiliğinin ve onun toplumsal ilişkilerinin anlamlandırıcı ve kurucu öğesidir. Okullarımızda uygulanmakta olan Değerler Eğitimi çalışmaları ile öğrencilerimizin sevgi, saygı, dürüstlük, hoşgörü, sorumluluk ve arkadaşlık gibi değerlerin farkına varmaları, yeni değerler üreterek benimsemeleri ve kişiliklerine mâl ederek davranışları ile sergilemeleri amaçlanmaktadır.

Ayrıca öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak düzenlenmesi gereken sınıf rehberlik çalışmaları, grup rehberliği etkinlikleri, eğitsel ve mesleki rehberlik etkinlikleri, öğrencilerin ilgi, yetenek, başarı ve diğer psikolojik özelliklerini ölçen test, envanter, anket gibi ölçme araçları kullanılarak PDR servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütülür. PDR hizmetleri gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanır.

 

 

Atatürk Köşesi

Ansolon