Program Geliştirme ve Projeler Koordinatörlüğü

Türk Eğitim Derneği, okullarında eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla farklı ders programlarını oluşturur ve buna uygun destek materyalleri hazırlar. TED Okullarında kullanılmakta olan 65 adet Türk Eğitim Derneği yayını ders/destek kitabı seti ve bazı alanlara yönelik öğretmen kılavuz kitapları bulunmaktadır. Tüm bu çalışmalara ek olarak Dernek, eğitim ve öğretim programları uygulamaları ile ilgili materyaller üreterek, TED Okullarında görev yapan öğretmen ve uzmanlarına destek sağlar.


SOSYAL PROJELER

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından olmanın yanı sıra en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olan TED okullarında da Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği gereği Toplum Hizmeti Çalışmaları zorunludur. Toplum Hizmeti Çalışmaları Lise Hazırlık sınıflarının ikinci dönemi başlar ve 11. Sınıfın sonuna kadar devam eder. Bütün öğrencilerimiz, diplomaya hak kazanmak için ders saatleri dışında (hafta sonları, bayramlar, yarıyıl tatili ve yaz tatilleri) okul yönetimi tarafından onaylanan 8-12 kişilik gruplarla toplam 75 saatlik Toplum Hizmeti Çalışması yapmalıdırlar. Çalışmalarını tamamlayıp tezleri okul tarafından onaylanan öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlar.


AKADEMİK PROJELER

TED Erzurum Koleji’nde sürdürülen proje çalışmalarında amaç; bilimsel düşünceye sahip nesiller yetiştirmek, öğrencilerimize düşünmeyi, gözlem yapmayı, merak etmeyi, merak ettiklerini bilimsel yöntemler kullanarak araştırmayı, okulda öğrendikleri akademik bilgileri yaşamlarında kullanabilmeyi, çevrelerindeki sorunlara kayıtsız kalmamayı öğretmektir.

Atatürk Köşesi

Ansolon