Değerler Eğitimi

Değer, bir toplumun varlık ve devamını sağlamak için toplumun ortak duygu ve amaçlarını ortaya çıkaran ilkeler bütünüdür. Değer, bir toplumun ilham aldığı en temel düşünce sistemidir.

İnsanlar her gün farklı durumlarla karşılaşır, düşünür, fikir belirtir, karar alır ve harekete geçer. Bireyin hayatını nasıl yaşayacağı, seçimlerinde ve karar almada nasıl davranacağını belirlemesi ve aklına gelen soruların cevaplarını doğru verebilmesi için kendi değerlerini açıklığa kavuşturması gerekir. Değerlerini açıklığa kavuşturmuş kişilerin karar alma sürecinde daha hızlı oldukları ve kendileri için doğru kararları aldıkları görülmüştür. Bu nedenle öğrencilere kendi değerlerinin farkına varmaları için yardımda bulunulmalıdır.


Müfredatımızda ön plana çıkarılan değerler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Sevgi
 • Dürüstlük
 • Duyarlılık
 • Güven
 • Hoşgörü
 • Sabır
 • Saygı
 • Dayanışma
 • Barış
 • Yardımlaşma
 • Adalet
 • Empati
 • Sorumluluk
 • Dostluk
 • Özgüven
 • Alçakgönüllülük
 • Çalışkanlık
 • Özdenetim
 • Vatanseverlik
 • Cesaret
 • İşbirliği
Atatürk Köşesi

Ansolon