Atölyeler

TED Erzurum Koleji’nde öğrencilerimizin akademik gelişmelerine ortam hazırlamanın yanında fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini hedefleyen eğitim felsefemiz onları sosyal, sanatla barışık, problem çözme becerilerine sahip, özgüven sahibi, yaratıcı ve üretken bireyler olarak da hayata hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda sanat, spor ve sosyal etkinlikler, çevre ve sağlık bilinci gibi temalar öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanır. Öğrencilerimizin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek için küçük yaştan itibaren performans ölçümleri yapılır ve süreç içerisinde tekrar edilerek öğrencinin fiziksel/duyuşsal gelişimi izlenir. Böylelikle her öğrencinin yeteneği olduğu alanlara bilinçli yönlendirmeler yapılır.

TED Erzurum Koleji’nde öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaran, geliştiren, her türlü faaliyeti destekleyen atölyeler arasında görsel sanatlar, seramik, müzik, orkestra, drama, modern dans ve bale, akıl oyunları, mekatronik, robotik ve kodlama, youtuber vb. atölyeler bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu çalışmalara dahil olarak, becerilerini bu alanlarda geliştirme ve ortaya koydukları ürünlerini sergileme imkanı bulmaktadır.

Atatürk Köşesi

Ansolon