Öğrenci Kulüpleri

 • Haftalık ders programı içine yerleştirilmiş olan kulüp saatinde öğrenciler, içinde bulundukları yaş grubunun özellikleri de göz önüne alınarak düzenlenmiş olan kulüp etkinliklerine katılır.
 • En az 8 öğrencinin katılımı ile kulüp açılabilir.
 • Bu etkinliklerde öğrencilerimizin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda, özgüvenini ve sorumluluklarını geliştirmek, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmak amaçlanır.
 • Lise öğrencilerimiz Perşembe günleri 8. ve 9. derslerde kulüp etkinliklerine katılırlar.
 • Eğitim öğretim yılı başında yapılan Kulüp Tanıtım Günü’nde danışman öğretmenler tarafından öğrencilere o yıl açılacak kulüpler hakkında bilgi verilir, K12Net kulüpler modülünden tercihler yapılır.
 • Öğrencilerimiz velileri ile birlikte yaptıkları tercihlere göre kulüp dağılımları gerçekleştirilerek K12NET kulüpler modülüne işlenir.

2022-2023 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

YARATICILIK

1Satranç Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

Düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma-geliştirmeye, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve teşvik edilmesine yardımcı olmak, bu amaçla stratejiler belirlemek ve bu stratejileri korumak ve geliştirmek.

Bilgiye, zekaya, insana ve entelektüel değerlere gereken değerlerin verilmesini sağlamak. Zekanın ölçülmesi, geliştirilmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Yurdumuzdaki zeka potansiyelini ve beyin gücünü açığa çıkarmak, yönlendirmek, geliştirmek ve desteklemek.

Bilim, teknoloji ve sanat konularında yurdumuzun uluslararası rekabette üstün bir konuma gelebilmesi için gereken insan kaynağının oluşturulmasını sağlayacak bir eğitim politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak.

Yetişmiş insan gücünü nitelik ve nicelik olarak artırmaya, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gereken kaynakları sağlamaya çalışmak.

Bilgi üretimine katkıda bulunmak ve bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmak üzere bireylerde sahip olunması gereken yetenekleri saptamaya, geliştirmeye ve bilgi toplumu olma sürecini hızlandırmaya yönelik projeler gerçekleştirmek. Bilgi toplumunun ihtiyaç duyacağı kollektif zeka kullanan ürünlerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Zeka sporlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Satrancın yaygınlaşması, geliştirilmesi, satranççıların teşvik edilmesi ve başarı düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Toplumsal ve bireysel bir ihtiyaç haline gelmiş olan boş zamanların değerlendirilmesi konusunda zihinsel etkinlikleri ön plana çıkarmak. Zeka, matematik ve mantık oyunlarından oluşan yarışmalar ve benzeri aktiviteler düzenlemek.

Bilim ve sanat dallarında üstün yetenekli kimselerin tespit edilmesi, desteklenmesi ve yeni yeteneklerin yetişmesini sağlayacak altyapıların ve politikaların oluşmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

Yurdumuzun ileri teknolojiler alanında uluslararası platformda yer almasına katkıda bulunacak olan zeki bilgisayar/elektronik sistemlerin geliştirilmesine yönelik yapay zeka araştırma geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, bu konuda çalışma yapanları desteklemek.

En önemli sermayesi beyin gücü ve zeka olan yazılım konusuna özel önem verilmesine ve ulusal yazılım endüstrisinin gelişmesini sağlayacak politikalar üretilmesine çaba göstermek, yazılım konusunda projeler üretmek ve desteklemek.

Yaratıcılığın ve girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği çerçevesinde enstitü, teknopark, risk sermayesi şirketleri ve benzeri kurumlar oluşturulmasına ilişkin politikalar ve projeler üretmek.

2Akıl Oyunları Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma-geliştirmeye, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve teşvik edilmesine yardımcı olmak, bu amaçla stratejiler belirlemek ve bu stratejileri korumak ve geliştirmek.
 • Bilgiye, zekaya, insana ve entelektüel değerlere gereken değerlerin verilmesini sağlamak. Zekanın ölçülmesi, geliştirilmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Yurdumuzdaki zeka potansiyelini ve beyin gücünü açığa çıkarmak, yönlendirmek, geliştirmek ve desteklemek.
 • Bilim, teknoloji ve sanat konularında yurdumuzun uluslararası rekabette üstün bir konuma gelebilmesi için gereken insan kaynağının oluşturulmasını sağlayacak bir eğitim politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak.
 • Yetişmiş insan gücünü nitelik ve nicelik olarak artırmaya, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gereken kaynakları sağlamaya çalışmak.
 • Bilgi üretimine katkıda bulunmak ve bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmak üzere bireylerde sahip olunması gereken yetenekleri saptamaya, geliştirmeye ve bilgi toplumu olma sürecini hızlandırmaya yönelik projeler gerçekleştirmek. Bilgi toplumunun ihtiyaç duyacağı kollektif zeka kullanan ürünlerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 • Zeka sporlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Satrancın yaygınlaşması, geliştirilmesi, satranççıların teşvik edilmesi ve başarı düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Toplumsal ve bireysel bir ihtiyaç haline gelmiş olan boş zamanların değerlendirilmesi konusunda zihinsel etkinlikleri ön plana çıkarmak. Zeka, matematik ve mantık oyunlarından oluşan yarışmalar ve benzeri aktiviteler düzenlemek.
 • Bilim ve sanat dallarında üstün yetenekli kimselerin tespit edilmesi, desteklenmesi ve yeni yeteneklerin yetişmesini sağlayacak altyapıların ve politikaların oluşmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
 • Yurdumuzun ileri teknolojiler alanında uluslararası platformda yer almasına katkıda bulunacak olan zeki bilgisayar/elektronik sistemlerin geliştirilmesine yönelik yapay zeka araştırma geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, bu konuda çalışma yapanları desteklemek.
 • En önemli sermayesi beyin gücü ve zeka olan yazılım konusuna özel önem verilmesine ve ulusal yazılım endüstrisinin gelişmesini sağlayacak politikalar üretilmesine çaba göstermek, yazılım konusunda projeler üretmek ve desteklemek.
 • Yaratıcılığın ve girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği çerçevesinde enstitü, teknopark, risk sermayesi şirketleri ve benzeri kurumlar oluşturulmasına ilişkin politikalar ve projeler üretmek.
3Dijital Oyun Geliştirme Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Profesyonel bir meslek ağı oluşturulmasına ve meslek hayatları boyunca karşılaşabilecekleri durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak,
 • Dijital dünyanın kapılarını açmak,
 • Dijital oyuntasarımı ve grafik alanında eğitim alan öğrencilerin birbirleri ile iletişim sağlayabilecekleri bir ortam yaratmak.
4Bilim-Sudoku Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma-geliştirmeye, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve teşvik edilmesine yardımcı olmak, bu amaçla stratejiler belirlemek ve bu stratejileri korumak ve geliştirmek.
 • Bilgiye, zekaya, insana ve entelektüel değerlere gereken değerlerin verilmesini sağlamak. Zekanın ölçülmesi, geliştirilmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Yurdumuzdaki zeka potansiyelini ve beyin gücünü açığa çıkarmak, yönlendirmek, geliştirmek ve desteklemek.
 • Bilim, teknoloji ve sanat konularında yurdumuzun uluslararası rekabette üstün bir konuma gelebilmesi için gereken insan kaynağının oluşturulmasını sağlayacak bir eğitim politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak.
 • Yetişmiş insan gücünü nitelik ve nicelik olarak artırmaya, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gereken kaynakları sağlamaya çalışmak.
 • Bilgi üretimine katkıda bulunmak ve bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmak üzere bireylerde sahip olunması gereken yetenekleri saptamaya, geliştirmeye ve bilgi toplumu olma sürecini hızlandırmaya yönelik projeler gerçekleştirmek. Bilgi toplumunun ihtiyaç duyacağı kollektif zeka kullanan ürünlerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 • Zeka sporlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Satrancın yaygınlaşması, geliştirilmesi, satranççıların teşvik edilmesi ve başarı düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Toplumsal ve bireysel bir ihtiyaç haline gelmiş olan boş zamanların değerlendirilmesi konusunda zihinsel etkinlikleri ön plana çıkarmak. Zeka, matematik ve mantık oyunlarından oluşan yarışmalar ve benzeri aktiviteler düzenlemek.
 • Bilim ve sanat dallarında üstün yetenekli kimselerin tespit edilmesi, desteklenmesi ve yeni yeteneklerin yetişmesini sağlayacak altyapıların ve politikaların oluşmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
 • Yurdumuzun ileri teknolojiler alanında uluslararası platformda yer almasına katkıda bulunacak olan zeki bilgisayar/elektronik sistemlerin geliştirilmesine yönelik yapay zeka araştırma geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, bu konuda çalışma yapanları desteklemek.
 • En önemli sermayesi beyin gücü ve zeka olan yazılım konusuna özel önem verilmesine ve ulusal yazılım endüstrisinin gelişmesini sağlayacak politikalar üretilmesine çaba göstermek, yazılım konusunda projeler üretmek ve desteklemek.
 • Yaratıcılığın ve girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği çerçevesinde enstitü, teknopark, risk sermayesi şirketleri ve benzeri kurumlar oluşturulmasına ilişkin politikalar ve projeler üretmek.
5Improve Club

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma-geliştirmeye, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve teşvik edilmesine yardımcı olmak, bu amaçla stratejiler belirlemek ve bu stratejileri korumak ve geliştirmek.
 • Bilgiye, zekaya, insana ve entelektüel değerlere gereken değerlerin verilmesini sağlamak. Zekanın ölçülmesi, geliştirilmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Yurdumuzdaki zeka potansiyelini ve beyin gücünü açığa çıkarmak, yönlendirmek, geliştirmek ve desteklemek.
 • Bilim, teknoloji ve sanat konularında yurdumuzun uluslararası rekabette üstün bir konuma gelebilmesi için gereken insan kaynağının oluşturulmasını sağlayacak bir eğitim politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak.
 • Yetişmiş insan gücünü nitelik ve nicelik olarak artırmaya, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gereken kaynakları sağlamaya çalışmak.
 • Bilgi üretimine katkıda bulunmak ve bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmak üzere bireylerde sahip olunması gereken yetenekleri saptamaya, geliştirmeye ve bilgi toplumu olma sürecini hızlandırmaya yönelik projeler gerçekleştirmek. Bilgi toplumunun ihtiyaç duyacağı kollektif zeka kullanan ürünlerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 • Zeka sporlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Satrancın yaygınlaşması, geliştirilmesi, satranççıların teşvik edilmesi ve başarı düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Toplumsal ve bireysel bir ihtiyaç haline gelmiş olan boş zamanların değerlendirilmesi konusunda zihinsel etkinlikleri ön plana çıkarmak. Zeka, matematik ve mantık oyunlarından oluşan yarışmalar ve benzeri aktiviteler düzenlemek.
 • Bilim ve sanat dallarında üstün yetenekli kimselerin tespit edilmesi, desteklenmesi ve yeni yeteneklerin yetişmesini sağlayacak altyapıların ve politikaların oluşmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
 • Yurdumuzun ileri teknolojiler alanında uluslararası platformda yer almasına katkıda bulunacak olan zeki bilgisayar/elektronik sistemlerin geliştirilmesine yönelik yapay zeka araştırma geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, bu konuda çalışma yapanları desteklemek.
 • En önemli sermayesi beyin gücü ve zeka olan yazılım konusuna özel önem verilmesine ve ulusal yazılım endüstrisinin gelişmesini sağlayacak politikalar üretilmesine çaba göstermek, yazılım konusunda projeler üretmek ve desteklemek.
 • Yaratıcılığın ve girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği çerçevesinde enstitü, teknopark, risk sermayesi şirketleri ve benzeri kurumlar oluşturulmasına ilişkin politikalar ve projeler üretmek.
6Teknoloji Peşinde Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Günlük hayatla bilim arasında ilişki kurmak,
 • Kullanarak, yaparak, deneyerek öğrenmeyi tamamlamak,
 • Temel bilim dallarında yüksek öğrenim için gerekli bilgi, tavır ve mahareti kazanmak,
 • Öğrenme yollarını öğrenmek,
 • Sabretmeyi, engeller karşısında yılmamayı, hatalardan ders çıkarmayı öğrenmek,
 • Bilim ve teknoloji okur yazarlığı geliştirmek,
 • Fen konuları ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kavramak,
 • Yeni teknoloji ürünlerini takip eden ve bunları hayatlarına adapte eden bireyler olmaya çalışmak,
 • Fen konuları ile sosyal konular arasında ilişkiyi kurmak,
 • Fen konularını kişisel düzeyde yararlı hale getirmek,
 • Güvenli laboratuar çalışma alışkanlıklarını geliştirip, uygulamak.
7Eğlenceli Matematik Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Sıkıcı ve zor bulunan matematiğin eğlenceli ve şaşırtıcı dünyasını keşfetmek,
 • Mantık ve zekayı ön plana alarak matematik oyunları oynamak,
 • Doğadaki geometrik şekilleri keşfetmek,
 • Strateji etkinlikleri düzenlemek,
 • Pi gününü etkinliklerle kutlamak,
8Puzzle Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma-geliştirmeye, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve teşvik edilmesine yardımcı olmak, bu amaçla stratejiler belirlemek ve bu stratejileri korumak ve geliştirmek.
 • Bilgiye, zekaya, insana ve entelektüel değerlere gereken değerlerin verilmesini sağlamak. Zekanın ölçülmesi, geliştirilmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Yurdumuzdaki zeka potansiyelini ve beyin gücünü açığa çıkarmak, yönlendirmek, geliştirmek ve desteklemek.
 • Bilim, teknoloji ve sanat konularında yurdumuzun uluslararası rekabette üstün bir konuma gelebilmesi için gereken insan kaynağının oluşturulmasını sağlayacak bir eğitim politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak.
 • Yetişmiş insan gücünü nitelik ve nicelik olarak artırmaya, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gereken kaynakları sağlamaya çalışmak.
 • Bilgi üretimine katkıda bulunmak ve bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmak üzere bireylerde sahip olunması gereken yetenekleri saptamaya, geliştirmeye ve bilgi toplumu olma sürecini hızlandırmaya yönelik projeler gerçekleştirmek. Bilgi toplumunun ihtiyaç duyacağı kollektif zeka kullanan ürünlerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 • Zeka sporlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Satrancın yaygınlaşması, geliştirilmesi, satranççıların teşvik edilmesi ve başarı düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Toplumsal ve bireysel bir ihtiyaç haline gelmiş olan boş zamanların değerlendirilmesi konusunda zihinsel etkinlikleri ön plana çıkarmak. Zeka, matematik ve mantık oyunlarından oluşan yarışmalar ve benzeri aktiviteler düzenlemek.
 • Bilim ve sanat dallarında üstün yetenekli kimselerin tespit edilmesi, desteklenmesi ve yeni yeteneklerin yetişmesini sağlayacak altyapıların ve politikaların oluşmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
 • Yurdumuzun ileri teknolojiler alanında uluslararası platformda yer almasına katkıda bulunacak olan zeki bilgisayar/elektronik sistemlerin geliştirilmesine yönelik yapay zeka araştırma geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, bu konuda çalışma yapanları desteklemek.
 • En önemli sermayesi beyin gücü ve zeka olan yazılım konusuna özel önem verilmesine ve ulusal yazılım endüstrisinin gelişmesini sağlayacak politikalar üretilmesine çaba göstermek, yazılım konusunda projeler üretmek ve desteklemek.
 • Yaratıcılığın ve girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği çerçevesinde enstitü, teknopark, risk sermayesi şirketleri ve benzeri kurumlar oluşturulmasına ilişkin politikalar ve projeler üretmek.
9Kids Got Talent Club (Yetenek Avı Kulübü)

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Şarkı, dans, sihirbazlık veya diğer alanlardaki yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak,
 • Yaratıcılığın ve girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla projeler üretmek.
 • Toplumsal ve bireysel bir ihtiyaç haline gelmiş olan boş zamanların değerlendirilmesi konusunda yetenekleri ön plana çıkarmak,
 • Bilim ve sanat dallarında üstün yetenekli kimselerin tespit edilmesi, desteklenmesi ve yeni yeteneklerin yetişmesini sağlayacak altyapıların ve politikaların oluşmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
10DI( Destination Imagination) Kulübü
  • girişimcilikle harmanlandığı proje tabanlı öğrenme programını uygulayan Destination Imagination, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiği öğrenme ortamları yaratmayı hedeflemektedir.
  • Destination Imagination sayesinde öğrenciler, Yaratıcı & Eleştirel Düşünme, Takım Çalışması Problem Çözme Risk Alma Proje Yönetimi Sabır Özgüven gibi 21. yüzyıl becerileri kazanmaktadır.
  • Eğlenerek öğrenme,
  • Hayal gücünü kullanma,
  • Takım çalışmasında etkin görev alma,
  • Yaratıcı ve anlık çözümler geliştirme
  becerilerinin öğrencilere kazandırılması için ortam ve olanak sağlamaktadır.

  Destination Imagination, Türkiye turnuvalarında başarılı olarak, Amerika’daki dünya finallerine katılmayı hedefleyen bir kulüptür.

  DI bir yarışma kulübüdür. Yarışma iki bölümden oluşur:

  1.Anlık Görev Yarışması: Anlık Görevlerde öğrenciler verilen görevi kısa sürede ve sınırlı sayıda malzeme ile yaparken yaratıcılıklarını ön plana çıkararak, hızlı ve pratik düşünme, doğru karar verme ve kararını uygulama becerilerini geliştirirler.

  2.Takım Yarışması: Takım yarışmasında ise öğrenciler; skeç, tiyatro, tasarım, doğaçlama, bilim-teknik odaklı bir görev üzerinde çalışır ve bir çözüm hazırlarlar. Çözümlerini senaryolaştırıp sunumunu yaparlar.

11Tinkering Club
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • GeniuSpy (Düşünme Becerileri) Kulübü’nün farkı bütüncül gelişimi temel almak,
 • Bunun anlamı şudur: GeniuSpy Düşünme Becerileri Programı bir öğrencide dikkat, hafıza, okuduğunu anlama gibi alanları ayrı ayrı değil, bir bütün olarak geliştirmeye odaklanır.
 • GeniuSpy bunu yaparak tüm bilişsel işlevlerin dengeli ve tutarlı gelişmesini sağlar,
 • GeniuSpy öğrencisi bilgiyi alma, işleme, gördüğünü-okuduğunu anlama ve yorumlama, bilgiyi depolama ve kullanma alanlarında bütüncül olarak geliştirilir.
 • GeniuSpy programına katılan bir öğrencinin düşünsel altyapısı gelişir ve yaratıcı; esnek, zengin, özgün ve akıcı düşünen bir birey haline gelir.
 • Zihinsel potansiyelinin tümünü kullanabilen bireyler yetiştirmektir. GeniuSpy zihni birleştirir, zekâyı geliştirir.
12Model Uçak Ve Roket Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Model uçak ve roket yapımı ile ilgili bilgi sahibi olmak,
 • El becerilerini güçlendirmek,
 • Havacılık bilgilerini güçlendirmek,
 • Teknolojik gelişmelerden haberdar olmak,
 • Hırs ve azim kazanmak.
13Robotik-Kodlama Kulübü (JuniorFFL, FLL, FRC )
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Teknolojiyi kullanarak dünyadaki gelişmeleri takip etmek,
 • Robotların ve mekanizmaların nasıl çalıştığını gözlemlemek,
 • Teknoloji merakını arttırmak,
 • Araştırmacı yönünü geliştirmek,
 • Yaratıcı ve etraflı düşünmeyi öğrenmek.

KÜLTÜR-EDEBİYAT

1İngilizce Drama Kulübü
  Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Yaratıcı düşünme becerilerini anadil dışında bir dilde geliştirmek,
 • Eğlenceli bir dünyanın kapısını aralamak,
 • Topluluk önünde konuşma becerisini farklı bir dilde arttırmak,
 • İletişim becerilerini güçlendirmek
 • Empati yapmayı öğrenmek,
 • Dil becerisinde özgüven kazanmak.
2Almanca Drama Kulübü
  Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Yaratıcı düşünme becerilerini anadil dışında bir dilde geliştirmek,
 • Eğlenceli bir dünyanın kapısını aralamak,
 • Topluluk önünde konuşma becerisini farklı bir dilde arttırmak,
 • İletişim becerilerini güçlendirmek
 • Empati yapmayı öğrenmek,
 • Dil becerisinde özgüven kazanmak.
3Yaratıcı Yazma Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Tüm yeteneklerini konuşturarak okumayı ödev olmaktan çıkaracakları, yazıyla kendilerini ifade edebilme yetisi kazandırmak,
 • Özgün çalışmalar ortaya çıkarmak,
 • Ortaya çıkarılan ürünlerle kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bularak öz güvenlerini geliştirmek.
4MUN Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Alınan temel bilgiler sayesinde belirli törenlerde görev alarak ürünleri sergilemek,
 • Dünya sorunlarına öğrenci farkındalığını artırmak,
 • Hedef dilin sınıf ortamı dışına çıkarılarak gerçek yaşam bağlantısını kurmak,
 • MUN Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen “MUN Konferansı” planlamak ve hayata geçirmek,
 • Okulda ve farklı okullarda düzenlenen MUN Konferanslarına öğrencilerin katılımını sağlamak.
5Şairler Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Tüm yeteneklerini konuşturarak okumayı ödev olmaktan çıkaracakları, şiirle kendilerini ifade edebilme yetisi kazandırmak,
 • Özgün çalışmalar ortaya çıkarmak,
 • Ortaya çıkarılan ürünlerle kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bularak öz güvenlerini geliştirmek.
6Radyo-TV Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Etkin iletişim becerilerini geliştirmek,
 • Hitabet yeteneklerini arttırmak,
 • Özgüven sahibi olmalarına destek vermek,
 • Uluslararası alanlardaki gelişmeleri takip etmek,
 • Okul radyosu ve televizyonu kurulması ve yürütülmesini yönetmek,
7TED Talks Club

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Takımla hareket etmek, özgün ve yaratıcı düşünceye varmak,
 • Problem çözmek, diyalektik düşünmek,
 • Farklı görüşleri analiz etmek, argüman üretmek ve ortaya koymak,
 • İnsan ve toplumla ilgili her konuda birikim edinmek,
 • Kendini en doğru biçimde sözlü yolla ifade etmek.
8Kütüphanecilik ve Kitap Okuma Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Öğrencilere okulda ve iş hayatında iş bölümünün yararını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak,
 • Kütüphanecilik Kulübü’nün faaliyetlerini bütün okul öğrencilerine kavratmak,
 • Yurt içi ve yurtdışı gelişmeleri takip etmek ve okuldaki tüm öğrencilere bu konuda bilgi vermek,
 • Kulüp çalışmalarında öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak,
 • Kütüphanecilik Kulübü’nün önemini bütün öğrencilere kavratmak,
 • Milli kültürümüzü, diğer kültürleri geniş ölçüde araştırmalarına ve incelemelerine imkânlar hazırlamak ve bu yolda rehberlik etmek,
 • Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak,
 • Okuma alışkanlığı kazandırmak,
 • Okul kütüphanesini eğitim ve öğretim çalışmalarının merkezi haline getirmek,
 • Okul kütüphanesini DEWEY Onlu Sınıflama Sistemine göre sınıflandırmak ve kaynağa ulaşmaları için sınıflama sistemini öğrencilerimize öğretmek. Ayrıca tüm kütüphane türlerinden ve kitaplardan yararlanma yollarını öğretmek,
 • Öğrencilerin kütüphanemizden yararlanmalarını sağlamak,
 • Sınıf Kitaplıklarının oluşmasını, düzenlenmesini ve yapılandırılmasını sağlamak.
9Karikatür Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Karikatüre ilgi duyan öğrencilerin; sanatsal üretim yoluyla, yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak,
 • Mizah duygularını geliştirerek daha hoşgörülü, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak,
 • Okul içinde yayımlanacak duvar gazeteleri ve basılı dergiler çıkarmak, sergiler düzenlemek,
 • Okul dışı geziler düzenlemek ve gezmek.

SANAT

1Stem Kulübü

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Çevrede olup bitenlere karşı farkındalık kazanmak,
 • Mevsimlerin oluşumu, kalbimizin bilmecesi, suyun gizemli yolculuğu ve daha birçok aktivitede sanat, teknoloji, mühendislik ve matematik bağlantılarını kurmak,
 • Sorgulama ve araştırma fırsatı sunmak,
 • Araştırma, sorgulama, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Tüm bunları eğlenerek yaparak, bilimsel çalışmaları sevmelerini sağlamak,
 • Tutacakları gözlem defteriyle yaşadıkları çevreyle ilgili farkındalıklarının artmasını sağlamak,
 • Her programın sonunda evlerine en az bir deney sonucu ya da kullandıkları bir deney malzemesi ile gitmelerini sağlamak.
2Movie Club

Kulüp Çalışmasının Amaçları

 • Sinemaya ilgili öğrencileri bir araya toplayarak yerli ve yabancı filmlerin gösterimini yapmak,
 • Sinema ile ilgili terimleri öğrenmek ve daha farklı bir bakış açısı kazanmak,
 • Yerli ve yabancı sinema kültürü hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Bu alanda gündemi takip etmek.
3Yayın ve İletişim Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirecek ortamlar hazırlamak,
 • İfade etme, özgür düşünme, eleştirel düşünme ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek,
 • Ufuklarını genişletmek ve onlara farklı bakış açıları kazandırmak,
 • Çıkarılan okul dergisinde ve gazetesinde aktif olarak görev almak.
4Performans Sahne Sanatları Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Eğlenceli bir dünyanın kapısını aralamak,
 • Topluluk önünde konuşma becerisini arttırmak,
 • İletişim becerilerini güçlendirmek
 • Empati yapmayı öğrenmek,
 • Özgüven kazanmak.
5Tasarım Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Hayal güçlerini kullanarak üretim zevkine varmalarına olanak sağlamak,
 • El becerilerini geliştirerek estetik bakış açısı kazanmalarına yardımcı olan çalışmalar yaptırmak,
 • Kendi tasarladıkları ürünleri gerçeğe dönüştürerek üretim yapabilmelerini ve ürettiklerini kullanabilmelerini sağlamak.
6Takı Tasarımı Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Hayal güçlerini kullanarak takı üretimi zevkine varmalarına olanak sağlamak,
 • El becerilerini geliştirerek estetik bakış açısı kazanmalarına yardımcı olan çalışmalar yaptırmak,
 • Kendi tasarladıkları takıları gerçeğe dönüştürerek üretim yapabilmelerini ve ürettiklerini kullanabilmelerini sağlamak.
7Seramik Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Seramik çamuru (kil) kullanarak şekil vermeyi ve sabretmeyi öğrenmek,
 • Hayal gücünün ve yeteneğinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,
 • Planlama yapmayı, zamanı doğru kullanmayı öğrenmek,
 • İki ve üç boyutlu biçimlendirme yapmayı öğrenmek,
 • El becerilerini ve bakış açını geliştirmek.
8Resim Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Farklı teknik ve malzemeler kullanmak,
 • Dünya resim sanatı hakkında bilgi sahibi olmak,
 • El becerileri ve yaratıcılığı geliştirmek,
 • Çevredeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimler yapmak,
 • Yardımlaşma, paylaşma, ortak grup çalışmalarına katılma alışkanlığı geliştirmek,
 • Sanatsal yorum yapabilme becerileri kazanmak.
9Cooking Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Doğru çatal-bıçak kullanımını ve olması gereken bir masa düzenini öğrenmek,
 • Mutfak kültürümüzü tanıyıp yemekleri uygulamalı olarak yapabilmek,
 • Kendine sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilmek,
 • Sağlıklı beslenme ve besin grupları hakkında bilgi sahibi olabilmek,
 • Yaratıcılığını ve el becerilerini lezzetli bir şekilde geliştirebilmek.

DOĞA VE ÇEVRE

1Hayvanları Koruma Ve Sevme Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Hayvanların da ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyduğunu anlamak,
 • Araştırmalar yaparak daha çok bilgi sahibi olmak,
 • Evcil hayvanların bakımını öğrenmek, deneyimleme şansı yakalamak,
 • Sokak hayvanları için farkındalık çalışmaları yapmak,
 • Sevgi ve merhamet dolu bir yaşamın temellerini atmak ve çevreyi bu konularda bilinçlendirmek.
2Global Citizenship Club
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Öğrencilerin dünya sorunları hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve öğrencilerde sorumluluk bilincini geliştirmek,
 • Üniversite ortamına öğrencileri hazırlamak,
 • Akademik ortamda İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek,
3The Eart Club
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çevreye sahip çıkmak,
 • Çevreyi korumak için yeni çözümler bulmak ve bunları uygulamak,
 • Sivil Savunma tedbirlerini uygulamak
 • Çevre algısını geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak için toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapmak
 • Ekoloji gezileri düzenleyerek dünyamızın değerinin farkındalığını arttırmak,
4Toplum Hizmetleri Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Öğrencilerimizin toplum hizmeti konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve bu bağlamda sorumluluk sahibi birer yurttaş olabilmeleri için anasınıfından başlayarak tüm sınıf seviyelerinde buna yönelik çalışmalar yapmak,
 • Toplum Hizmeti çalışmaları, öğrencilerimizin yaşadıkları çevreyi ve dünyayı farklı açılardan tanımalarına olanak sağlarken aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ve toplumsal konulara duyarlılıklarını geliştirmelerini hedeflemek,
 • İçinde büyüdükleri dünya için gönüllü çalışmalar yapmayı ilke edinen bireyler olma yolunda ilerlemelerine yardımcı olmak,
 • Çevre ve doğaya yönelik çalışmalar, hayvanlara yönelik çalışmalar, yaşlılara yönelik çalışmalar ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar başlıkları altında özetleyebiliriz. Öğrencilerimiz bu alanlarda sivil ya da resmi toplum kuruluşları tarafından başlatılmış olan kampanyalara dahil olabilecekleri gibi, kendi özgün toplum hizmeti çalışmalarını da planlayıp uygulayabilmelerini sağlamak.
 • Tüm toplum hizmeti çalışmalarını, disiplinler arası (yatay) ve seviyeler arası (dikey) ilişkiler kurularak planlamak. Bu planlama yapılırken öğrencilerimizin ilgili toplum hizmeti çalışmasına, duygusal ve bilişsel açıdan hazır olmalarına özen göstermek.
5E-twinning & AB Projeleri Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Öğrencileri ve çalışanları AB konusunda bilgilendirmek ve bu konuda bir bilinç oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Kulüp üyelerinde ve okulda, Avrupa Birliği Projeleri konusundaki merak ve ilgi uyandırmak,
 • Aynı doğrultuda çalışan kurumların mevcut iletişim ağlarına katılmak ve yeni iletişim ağları kurmak,
 • Okul sosyal kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak mevcut projelere katılmak ve yeni projeler üretmek,
 • Öğrencileri  ve çalışanları Avrupa ülkelerinde bulunan okullar, işletmeler ve Sivil Toplum Kurumları ile yapabilecekleri ortak değişim programları konusunda bilgilendirmek,
 • Okul sosyal kulüplerinin kendi çalışma alanları ile ilgili AB projeleri hazırlamalarına yerel destek sağlamak,
 • Öğrenci ve öğretmenlerin AB fonlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayarak onların uluslararası deneyim yaşamasına katkı sağlamak.
6Seyyahlar Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Ülkemizi ve çevresini tanımak,
 • Tanıdıkları yerler hakkında çeşitli araştırmalar yapmak,
 • Gezi yazıları yazmaları ve gezi düzenlemeleri yapmak,

MÜZİK

1Gitar Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek,
 • El, göz ve ayak koordinasyonunu sağlamak,
 • Beynin mantıksal işleyiş kapasitesini arttırmak,
 • Müzik kültürlerini geliştirmek,
 • Psikomotor becerilerini geliştirmek.
2Keman Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek,
 • El, göz ve ayak koordinasyonunu sağlamak,
 • Beynin mantıksal işleyiş kapasitesini arttırmak,
 • Müzik kültürlerini geliştirmek,
 • Psikomotor becerilerini geliştirmek.
3Piyano Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek,
 • El, göz ve ayak koordinasyonunu sağlamak,
 • Beynin mantıksal işleyiş kapasitesini arttırmak,
 • Müzik kültürlerini geliştirmek,
 • Psikomotor becerilerini geliştirmek.
4Orkestra Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek,
 • El, göz ve ayak koordinasyonunu sağlamak,
 • Beynin mantıksal işleyiş kapasitesini arttırmak,
 • Müzik kültürlerini geliştirmek,
 • Psikomotor becerilerini geliştirmek.
5Çoksesli Koro Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Öğrencilerin koro edebiyatı ile çok sesli müzik tekniklerini öğrenmelerini sağlamak,
 • Ritim duygusunu geliştirerek orff çalgıları yardımıyla müziksel yeteneklerini artırmak,
 • Belirli gün ve haftalarda bu çalışmaları sergilemek.

SPOR

1E-Sports Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Öğrencileri, akademik ve idari personeline e-spor ve oyun hakkında bilgi ve eğitim vermek,
 • E-spor ve oyun konusunda ulusal ve uluslararası öğrenci kulüpleri ile iletişim kurmak,
 • Kulübe üye olan öğrenci, akademik ve idari personelinde görev ve sorumluluk alma, takım çalışması bilincini geliştirmek,
 • İyi oyun bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası e-spor ve oyun müsabakalarına katılmak,
 • Oyun programlamak, yazmak ve oyun tasarımı yapmak.
2Zumba Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Hem tek başına hem de arkadaşlarla birlikte keyifli vakit geçirmek,
 • Daha sağlıklı ve düzgün bir vücut yapısına sahip olabilmek,
 • Denge, kuvvet, çabukluk, esneklik ve bedeni bilinçli bir şekilde kullanma yeteneğini kazanmak,
 • Ritim duygusu ile koordinasyonunu geliştirmek,
Kendi ekipmanları ile çalışmak ve onları koruma duygusu ile kişisel sorumluluğu geliştirmek.
3Jimnastik Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Hem tek başına hem de arkadaşlarla birlikte keyifli vakit geçirmek,
 • Daha sağlıklı ve düzgün bir vücut yapısına sahip olabilmek,
 • Denge, kuvvet, çabukluk, esneklik ve bedeni bilinçli bir şekilde kullanma yeteneğini kazanmak,
 • Ritim duygusu ile koordinasyonunu geliştirmek,
Kendi ekipmanları ile çalışmak ve onları koruma duygusu ile kişisel sorumluluğu geliştirmek.
4Modern Dans Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Beceri ve yetenekler geliştirilirken, sosyal gelişimi destekleyici çalışmalar yapabilmek,
 • Müzik ve ritmin uyumuyla kendi figürlerini kullanabilmek,
 • Diğer kültürler ve danslar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Dansla vücudun ne kadar esneyebileceğinin farkına varmak,
 • Dikkat, uyarlama ve düşünme yeteneğini geliştirmek.
5Bale Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Beceri ve yetenekler geliştirilirken, sosyal gelişimi destekleyici çalışmalar yapabilmek,
 • Müzik ve ritmin uyumuyla kendi figürlerini kullanabilmek,
 • Diğer kültürler ve danslar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Dansla vücudun ne kadar esneyebileceğinin farkına varmak,
 • Dikkat, uyarlama ve düşünme yeteneğini geliştirmek.
6Halk Oyunları Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Beceri ve yetenekler geliştirilirken, sosyal gelişimi destekleyici çalışmalar yapabilmek,
 • Müzik ve ritmin uyumuyla kendi figürlerini kullanabilmek,
 • Diğer kültürler ve halk dansları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Dikkat, uyarlama ve düşünme yeteneğini geliştirmek.
7Tekvando Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Takım içi yardımlaşma, paylaşma ve takım çalışmasını öğrenmek,
 • Sporu
 • Sınırlara ve kurallara göre çalışmayı öğrenmek,
 • İletişim becerisini geliştirmek,
 • Problem çözme kabiliyetini güçlendirmek,
 • Özgüven kazanmak ve sorumluluk bilincini geliştirmek.
8Basketbol Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Takım içi yardımlaşma, paylaşma ve takım çalışmasını öğrenmek,
 • Sınırlara ve kurallara göre çalışmayı öğrenmek,
 • İletişim becerisini geliştirmek,
 • Problem çözme kabiliyetini güçlendirmek,
 • Özgüven kazanmak ve sorumluluk bilincini geliştirmek.
9Voleybol Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Takım içi yardımlaşma, paylaşma ve takım çalışmasını öğrenmek,
 • Sınırlara ve kurallara göre çalışmayı öğrenmek,
 • İletişim becerisini geliştirmek,
 • Problem çözme kabiliyetini güçlendirmek,
 • Özgüven kazanmak ve sorumluluk bilincini geliştirmek.
10Hentbol Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Takım içi yardımlaşma, paylaşma ve takım çalışmasını öğrenmek,
 • Sınırlara ve kurallara göre çalışmayı öğrenmek,
 • İletişim becerisini geliştirmek,
 • Problem çözme kabiliyetini güçlendirmek,
 • Özgüven kazanmak ve sorumluluk bilincini geliştirmek.
11Badminton Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Takım içi yardımlaşma, paylaşma ve takım çalışmasını öğrenmek,
 • Sınırlara ve kurallara göre çalışmayı öğrenmek,
 • İletişim becerisini geliştirmek,
 • Problem çözme kabiliyetini güçlendirmek,
 • Özgüven kazanmak ve sorumluluk bilincini geliştirmek.
12Masa Tenisi Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Teorik ve uygulamalı yönü ile spor kültürünün zenginleştirilmesini sağlamak,
 • Vücudun daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması hedeflemek,
 • Masa tenisi sporuyla tanıştırmak,
 • Yeteneklerin açığa çıkarılmasını sağlamak,
 • Bu sporla ilgili becerilerinin verilecek iyi bir eğitimle geliştirilmesini sağlamak,
 • Maç yapacak duruma gelmek ve turnuvalara katılım sağlamak.
13Kayak Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Dağcılık ve kış sporları yapmak, gelişmesini sağlamak, tabiat ile mücadele zevkini aşılamak,
 • Ulusal ve uluslararası yapılacak kayak yarışmalarında okulu başarıyla temsil etmek,
 • Takım ruhu ve bilincini aşılamak,
 • Sağlıklı ve zinde bir yaşam bilinci oluşturmak.
14Buz Hokeyi Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Sağlık için olumlu etkileri güçlendirmek,
 • Vücut esnekliğini ve hareket serbestliğinin gelişimini desteklemek,
 • Postür oluşumunda etkilerini arttırmak,
 • Vücudun sağlıklı duruşunu güçlendirmek,
 • Müzik eşliğinde buz zemin üzerinde estetik duruş ve hareket kazanmak.
 • Güç, denge, hız ve estetik kazandırmak.
15Buz Pateni Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Sağlık için olumlu etkileri güçlendirmek,
 • Vücut esnekliğini ve hareket serbestliğinin gelişimini desteklemek,
 • Postür oluşumunda etkilerini arttırmak,
 • Vücudun sağlıklı duruşunu güçlendirmek,
 • Müzik eşliğinde buz zemin üzerinde estetik duruş ve hareket kazanmak.
 • Güç, denge, hız ve estetik kazandırmak.
16Sürat Pateni Kulübü
Kulüp Çalışmasının Amaçları
 • Sağlık için olumlu etkileri güçlendirmek,
 • Vücut esnekliğini ve hareket serbestliğinin gelişimini desteklemek,
 • Postür oluşumunda etkilerini arttırmak,
 • Vücudun sağlıklı duruşunu güçlendirmek,
 • Müzik eşliğinde buz zemin üzerinde estetik duruş ve hareket kazanmak.
 • Güç, denge, hız ve estetik kazandırmak.

Atatürk Köşesi

Ansolon